اولین مایع ظرفشویی برپایه روغن های گیاهی 

بدون نیاز به استفاده از دستکش

نرم کننده پوست دستان شما

براق کننده ظروف

آبکش آسان

کف کنترل شده

دوستدار محیط زیست

 

مایع ظرفشویی