شرکت کیمیا شیمی سهند خواسته بر آن است تا از طریق عرضه کالا ها و خدمات با کیفیت نیازهای مشتریان را تامین کند.

صداقت، انصاف و احترام در برخورد با مشتری از اصول اساسی شرکت کیمیا شیمی سهند هستند.

ما معتقدیم کارکنان شرکت کیمیا شیمی سهند مهمترین عنصر شاکله این شرکت می باشند و در این راستا تلاش می کنیم تا ضمن بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان فرصت های پیشرفت را نیز در اختیار آنان قرار دهیم.

ما می خواهیم در بازارهایی که برای فعالیت انتخاب می کنیم در ارائه فراورده های آرایشی بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها و... پیشتاز بازار باشیم. این ماموریت با تمرکز شرکت بر اهداف و ارزش های مشترک محقق خواهد شد.

ما می خواهیم در تمامی سطوح سازمان در اندیشه مشتری باشیم و خود را با نیاز های مشتری نزدیک تر کنیم.

"مشتری، مشتزی، مشتری" این شعار ماست. تمرکز عمده ما بر تقویت و افزایش محصولاتی است که به مشتریان خود عرضه میکنیم. ما همچنین بر تقویت توان رقابتی خود از طریق بهبود رشد فروش، کاهش هزینه ها و ایجاد زیرساختار پایدار برای آینده هستیم.

امکان خرید محصولات برای کلیه افراد در هر طبقه ای از جامعه

رشد از طریق عرضه کالا و خدمات با کیفیت و با ارزش بالا از طریق ایجاد روابط مثبت و پایدار با مشتریان در زمان و مکانی که آنها می خواهند

ما صد در صد به دنبال جذب مشتریان و بهبود توان رقابتی در بازار هستیم

هدف ما این است که از طریق تامین رضایت مشتریان، بعنوان بهترین برند فراورده های آرایشی و بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها در ایران باشیم.

مشتری محوری و مشتری گرایی اولین اولویت ماست، لذا ما در صدد هستیم تا روح مشتری گرایی را در تمام ابعاد سازمان منعکس نماییم.

ما می خواهیم کلیه خواسته ها و نیاز های مشتری را با کالاها و خدماتی با قیمت مناسب، کیفیت بالا و در زمان و مکان مطلوب مشتری تامین کنیم.

ما در صدد هستیم تا شعار مشتری گرایی و مشتری محوری را به عمل تبدیل نماییم و با ایجاد روابط پایدار و مثبت با مشتریان نیازهای آنان را بهتر از سایرین تامین کنیم.

رسالت ما رشد از طریق تامین نیازهای مشتریان، کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان و تلاش جهت بهبود رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری و روستایی است.

توجه به خواسته های جامعه و زندگی شهری و روستایی و تلاش جهت تامین فراورده های آرایشی بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها برای خرید خانواده های ایرانی در کانون توجه ما قرار دارد.

مهم ترین چشم انداز های شرکت کیمیا شیمی سهند:

  • تکمیل سبد کالای خانواده و رفع نیاز های آنها .
  • نوآوری و انقلابی عظیم در عرصه علم و فناوری در ایران.
  • مشتری مداری،مشتری گرایی،مشتری محوری ورضایت مندی مشتری .
  • ارتقاء روز افزون کلیه محصولات چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ تنوع.
  • توسعه صادرات و برافروختن نام ایران در بازار های جهانی .
  • استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
  • حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت.
  • ایجاد ،تثبیت، تقویت ،ترقی ،پیشرفت، رشد و توسعه شرکت کیمیا شیمی سهند برای آینده ای درخشان تر .
  • و فردایی بهتر...