عاملیت فروش محصولات نانو شوینده های گیاهی مهرتاش در دزفول جناب آقای پارساراد 09166180967

عاملیت فروش محصولات نانو شوینده های گیاهی مهرتاش در اهواز جناب آقای بابل المراد 09161131446

شرکت تجارتی رضوان نوری استار نماینده محصولات نانو شوینده های گیاهی مهرتاش در کشور افغانستان  به نمایندگی جناب آقای نوری به شماره تماس791803043-93+ به آدرس کارته سه سرک پنج، کابل، افغانستان

شرکت با مسئولیت محدود"گروه لارسن"«Ларсен Групп» نماینده محصولات نانو شوینده های گیاهی مهرتاش در کشور روسیه به نمایندگی جناب آقای لارین اوگنی ولادیمیرویچ به شماره تماس 0060-888(495)7+ به آدرس 117342، مسکو، منطقه شهرداری Konkovo، خیابان. Butlerova، d.17، دفتر شماره. 95/3

 

شرکت بهراد نماینده انحصاری فروش