ایـن محصـول بی نظیـر قـادر است اتـومبیل شـما را بـدون استفاده ازآب بـا کـیفـیت بـسیار بـالا تـمیز نمایـد. کـافیست آنـرا ابتدا بر روی سطـوح مـورد نـظر اسپـری کـرده و سـپس بـا ابـر و یا دستمال نـرمـی، تـمیزی را به اتومبیلتان هـدیه کنید همچنین مـواد طـبیعی موجود در این واکـس ضمن داشتن کیفیت بسیار بـالا حفاظت بلند مـدت رنگ را در برابر انواع آب وهوا تضمین مینماید.

این محصول بر روی رنگ اتومبیل،زبری سطح و سختی پوشش اثر منفی نداشته و پس از شستشو با این ماده براقیت رنگ اتومبیل بسیار افزایش می یابد.

پاک کننده موتور اتومبیل مهرتاش با کیفیت فوق العاده بالای خود تجربه جدیدی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

این محصول سریع و مطمئن قادر است هر گونه روغن و گریس را از موتور اتومبیل و سایر قطعاتی که به راحتی دست یافتنی نیستند را تمیز نماید بهتر است ابتدا پاک کننده را بر روی سطوح مورد نظر اسپری نموده و بعد از دو دقیقه سطح را بایک دستمال تمیز نمائید.

نانو گلدواش بدنه و موتور اتومبیل گیاهی مهرتاش